Je koopt geen plaats meer, maar ‘parkeergarantie’

Je koopt geen plaats meer, maar ‘parkeergarantie’

Wie in de stad woont, weet het: het is vaak niet evident een parkeerplaats te vinden. Tegelijk blijven heel wat particuliere plaatsen vaak onbenut. Een slim deelsysteem moet dat veranderen. Je koopt dan geen plaats meer, maar een ‘parkeergarantie’.

De slimme software detecteert het parkeergedrag van de gebruikers en herkent er via artificiële intelligentie patronen in.

Meer info: https://www.hln.be/de-krant/je-koopt-geen-plaats-meer-maar-parkeergarantie-nieuw-systeem-laat-eigenaar-geld-verdienen-aan-ongebruikte-plek~a3dfcb52/

Scroll to Top