AI-platform voor agrovoedingstoepassingen van veld tot vork

AI-platform voor agrovoedingstoepassingen van veld tot vork

Momenteel beschikt ILVO via zijn living labs, de food pilot, serres, laboratoria en testopstellingen over enorme datastromen afkomstig uit IOT sensors, uit camera’s op machines en drones, uit satellieten en analyseapparatuur.

Deze datastromen geraken op dit moment onvoldoende snel verwerkt waardoor er potentieel interessante informatie verloren gaat. ILVO wil de door haar gegenereerde data beter gaan benutten door een  innovatief platform te ontwikkelen met

(1) toegewijde servers,

(2) software om rapid AI-prototyping te testen en

(3) software die het labelen van grote hoeveelheden data organiseert en versnelt.

Dit AI4Agrifood platform zal eerst het onderzoek en ontwikkeling op ILVO versnellen en zal tegelijk dankzij onze Living Lab approach zorgen dat alle actoren in de agrovoedingssector de mogelijkheden van AI kunnen gebruiken.

Meer info: https://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/projecten/ai-platform-voor-agrovoedingstoepassingen-van-veld-tot-vork

Scroll to Top